Oppilaan tuki

Tästä osiosta löytyy tietoa kouluterveydenhuollosta, koulukuraattorin, koulupsykologin ja psykiatrisen sairaanhoitajan palveluista ja erityisopetuksesta.