Matematiikkapainotus

OPPILAAKSI HAKEMINEN

 

Hakuaika painotuksiin on 11.12.2017 - 19.1.2018 välisenä aikana.

Tiedotustilaisuus 6.luokkien huoltajille on torstaina 7.12.2017 Takahuhdin koulun A-talossa klo 17.30 ja 19.00 (osoite Hanhenmäenkatu 2). Molemmissa tilaisuuksissa on sama sisältö. Koulupolun oppilaille omat infot pidetään koulupäivän aikana.

Yleistä tietoa painotuksista löydät Tampereen kaupungin sivuilta.

Hakemukset painotukseen tehdään sähköisesti 19.1.2018 mennessä. Hakeminen tapahtuu Helmi-järjestelmässä Opinnot-välilehden kautta. Muista kunnista hakevat täyttävät hakulomakkeen, joka löytyy täältä.

Soveltuvuuskoe opetussuunnitelmalliseen painotukseen järjestetään yläkoulun (A-talon) auditoriossa ke 31.1.2018 klo 12.00 alkaen. Koulun osoite on Hanhenmäenkatu 2.

Jokainen painotukseen hakija osallistuu soveltuvuuskokeeseen ilman erillistä kutsua.

Painotukseen hakevan 6. luokkalaisen tulisi hallita seuraavat aihe-alueet (soveltuvuuskokeen aihe-alueet):

 • positiivisten kokonaislukujen, murtolukujen, sekalukujen ja desimaalilukujen peruslaskutoimitukset. (+, —, × ja :)
 • laskujärjestys
 • prosenttiluvun käsite
 • muunnokset sekalukujen, murtolukujen, desimaalilukujen ja prosenttilukujen välillä
 • ajan ja matkan yksikönmuunnokset
 • koordinaatisto
 • kolmioiden ja nelikulmioiden sekä avaruuskappaleiden luokittelu
 • piiri, pinta-ala ja suorakulmaisen särmiön tilavuus
 • lukujonot päätellen
 • sanalliset tehtävät ja ongelmanratkaisu matemaattisesti sekä sanallisesti, ei yhtälön muodostamista.

 

YHTEYSTIEDOT

 
Rehtori Sami Nykänen

puh. 03 565 45713, 040 583 9419, sami.nykanen(at)tampere.fi     

Opinto-ohjaaja Anu Raatikainen

puh. 040 806 4087, anu.raatikainen(at)tampere.fi

Opinto-ohjaaja Charlotta Saulamaa

puh. 03 565 45712, charlotta.saulamaa(at)tampere.fi

 

Vastuuopettajat

Elisa Hakola
elisa.hakola(at)tampere.fi

Eija Kuusipalo
eija.kuusipalo(at)tampere.fi

Kirsi Ranta
kirsi.ranta(at)tampere.fi

 

VALINTAPERUSTEISTA

 

Kaikkiin opetussuunnitelmallisiin painotuksiin järjestetään hakijoille soveltuvuuskokeet. Opetussuunnitelmallisiin painotuksiin voidaan hyväksyä ainoastaan soveltuvuuskokeen vahvistetun minimipisterajan ylittäneitä oppilaita. Minimipisteraja on kaikissa opetussuunnitelmallisissa painotuksissa 40 prosenttia soveltuvuuskokeen enimmäispistemäärästä. Oppilaat valitaan painotukseen pistemäärän mukaisessa paremmuusjärjestyksessä.

 

PAINOTETUSTA MATEMATIIKAN OPETUKSESTA

OPETUKSEN MÄÄRÄ

Matematiikkaa opiskellaan matematiikan painotuksessa 7.luokalla 4 viikkotuntia, 8.luokalla 6 viikkotuntia ja 9.luokalla 6 viikkotuntia. (Perusopetusryhmissä opetusta on uuden opetussuunnitelman tuntijaon mukaan 7. luokalla 3 viikkotuntia, 8.luokalla ja 9.luokalla 4 viikkotuntia) Painotukseen käytettävä tuntimäärä otetaan valinnaisille aineille osoitetusta tuntimäärästä.

TAVOITTEET

Matematiikan painotuksessa pyritään siihen, että oppilas

 • hallitsee kaikille yhteisen oppiaineksen
 • laajentaa tietämystään matematiikan eri osa-alueilla
 • osoittaa kiinnostusta matematiikkaan ja ymmärtää sen soveltamismahdollisuuksia ympäröivässä maailmassa

SISÄLTÖ

Oppilas noudattaa perusoppimäärässä samaa opetussuunnitelmaa kuin koulun normaalituntimäärää suorittavat oppilaat.  Perusoppimäärää laajennetaan ja syvennetään lisämateriaalein.

Muistutuksena vielä, että painotusoppilaiden kuljetusetuus on poistunut 1.8.2016 alkaen.