Opetus

Koulumme tehtävänä on myönteisessä hengessä kasvattaa lapsia, joille tulee hyvät käytöstavat ja hyvä itsetunto. He saavuttavat mahdollisimman hyvät luku-, kirjoitus, matematiikan- ja kädentaidot. Lapset oppivat etsimään ja soveltamaan tietoa sekä suhtautumaan siihen kriittisesti. He osaavat toimia yhteistyössä toisten ihmisten kanssa. Kansainvälistyessäänkin he tuntevat oman kulttuuritaustansa.

Tietoarkku on koulumme tiedotuslehti, joka ilmestyy 3-4 kertaa lukuvuodessa. Paperiversio jaetaan kaikkien oppilaiden koteihin.

 

Tietoarkku 1 sisältää mm. opettajaluettelon, koulutyön päivittäisen aikataulun, yhteystietoja ja muuta lukuvuoden mittaan tarvittavaa tietoa.

 

Lukuvuosi 2018 - 2019

Koulujen työ- ja loma-ajat

Tietoarkku 1 (pdf)

9.lk oppilaiden TET-jakso on 24.9. -5.10.2018.

 

Lukuvuosi 2017 - 2018

Tietoarkku 1 (pdf)

7. - 9.lk Oppilaan opas (pdf)

Tietoarkku 2 (pdf)

 

Lukuvuosi 2016 - 2017

Tietoarkku 1 (pdf)

Tietoarkku 2 (pdf)

Tietoarkku 3 (pdf)

Tietoarkku 4 (pdf)

7. - 9.lk Oppilaan opas (pdf)